29 czerwca br. Walne Zebranie Członków wybrało członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, którzy będą pełnili swoje funkcje do roku 2020. Członkami Zarządu zostali Bernard Dorożała (prezes), Ewa Walkowska (Wiceprezes), Jerzy Bielak (Sekretarz), Kamil Sieratowski (Skarbnik), Stanisław Wittchen, Jan Antosiak, Jan Drobnik, Marcin Pacia, Kazimierz Kowalczyk oraz Józef Jęcz. Członkami Komisji  Rewizyjnej zostali: Mieczysław Trafis (Przewodniczący), Wacław Moszniński, Lech Staręga.

Przed nami wiele pracy związanej z odzyskaniem 16 milionów, niemniej w oczekiwaniu na pozytywne rozstrzygnięcia batalii sądowej i administracyjnej  już we wrześniu rozpoczniemy wdrażanie niektórych założeń Rybackiej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Udostępnij