6 stycznia 2018 roku w Zespole Edukacyjnym w Trzcielu odbyły się po raz pierwszy uroczystości mikołajkowe dla dzieci i młodzieży z sołectwa Jasieniec. Bogaty program artystyczny i upominki ufundowane przez Radę Sołecką, Pana Posła Jacka Kurzempę oraz Wojewodę Lubuskiego Pana Władysława Dajczaka sprawiły wszystkim uczestnikom wiele radości. Jako organizatorzy jesteśmy wdzięczni wszystkim tym, którzy pomogli nam w organizacji tak radosnej imprezy, w tym szczególnie  Panu Dyrektorowi Dariuszowi Orzeszko za udostępnienie pomieszczeń, zaangażowanym nauczycielom oraz mieszkańcom sołectwa. Radość naszych milusińskich pozostanie na długo w naszych sercach i będzie motywacją do organizacji kolejnych spotkań integrujących nasze bardzo rozproszone geograficznie sołectwo 🙂

W imieniu rady sołeckiej Józef Jęcz

Sołtys Sołectwa Jasieniec.

Udostępnij