12 czerwca 2024 r. odbyła się konferencja dotycząca transformacji energetycznej nadobrzańskich terenów powiatu wolsztyńskiego, nowotomyskiego i międzyrzeckiego. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Koordynatora Nadobrzańskiego Klastra Energii Odnawialnej z siedzibą w Pszczewie – Enea Serwis Sp. z o.o. Wsparcie organizacyjne zapewnili partnerzy klastra: Gmina Zbąszyń, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta, Awek sp. z o.o., oraz Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Konferencja miała miejsce w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. S. Moniuszki w Zbąszyniu.

Wśród uczestników konferencji znaleźli się przedstawiciele Nadobrzańskiego Klastra Energii Odnawialnej, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta, Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Grupy Kapitałowej Enea S.A., samorządowcy i nauczyciele z terenów powiatów wolsztyńskiego, nowotomyskiego, międzyrzeckiego i międzychodzkiego, przedsiębiorcy oraz społecznicy.

Podczas konferencji poruszono szereg kluczowych zagadnień dotyczących transformacji energetycznej. Łukasz Szeląg, Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju Polski Zachodniej we Wrocławiu, przedstawił temat „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego regionu oraz zalety płynące z powstawania społeczności energetycznych”. Agnieszka Spirydowicz, Prezes Zarządu Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej ZKLASTER, mówiła o „Roli społeczności energetycznych w efektywnym systemie wytwarzania, dystrybucji i konsumpcji energii”. Joanna Tokarczuk, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Energii i Wodoru Wklaster, przedstawiła „Strategię wdrażania oraz prowadzenia społeczności energetycznej (klastra energii), zapewniającą jego trwały rozwój”. Krótkie wystąpienie miał również Arkadiusz Arusztowicz, Prezes Zarządu ENEA Nowa Energia Sp. z o.o., który podziękował za dotychczasową współpracę i omówił stan realizacji zadań od momentu podjęcia współpracy ze społecznością klastra w roku 2022, w tym zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych, modernizacji sieci i planów budowy elektrowni szczytowo-pompowej.

Tomasz Drzał, Dyrektor Zarządzający Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE (KIKE), zaprezentował „Rynek energii rozproszonej. Rejestracja w URE oraz kształt porozumienia klastrowego”. Dr inż. Paweł Dybowski oraz dr inż. Edmund Ciesielka z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie omówili „Wpływ zmian struktury rynku energii na koszty zakupu energii elektrycznej oraz usług dystrybucyjnych”. Krzysztof Hajdrowski, p.o. Prezesa Enea Innowacje Sp. z o.o., przedstawił temat „Nowoczesne technologie w elektroenergetyce, wspierające zieloną transformację”. Bogdan Jankowski z Nadobrzańskiego Klastra Energii Odnawialnej podsumował transformację energetyczną w latach 2018-2024 i działalność klastra oraz jego społeczności.

Uczestnicy konferencji mieli także okazję skosztować atrakcyjnego poczęstunku rybackiego, zapewnionego przez firmę EMKRZYCH Emilia Krzywiecka z Nądni.

Udostępnij