Informacja o zamiarze złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/19

Informujemy o zamiarze złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Działania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży. Projekt będzie ukierunkowany na wsparcie zawodowego szkolnictwa średniego  związanego z rybactwem śródlądowym. Wstępna wartość projektu to 1 milion złotych.

Zarząd LGR Obra – Warta

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/302?fbclid=IwAR3V5-_eHvYAs-ka6mZ_Vb8KzEQUA4hAoIhZf8MFdIMtTMBbjSP20kfZE5g