I Konkurs wiedzy o Regionie Obra – Warta

Czy Wiesz co wspólnego z Regionem Obra – Warta mógł mieć Napoleon Bonaparte ? Czy Wiesz że w roku 1791 uchwalono nie tylko Konstytucję 3 maja ? Czy Wiesz że dawni mieszkańcy tych ziem słynęli z produkcji towarów eksportowanych do Chin, Rosji, Niemiec i Szwajcarii  ? Czy Wiesz …. ?

Jeżeli jesteście zainteresowani poznaniem odpowiedzi na powyższe i nie tylko powyższe pytania zapraszamy do udziału w I Konkursie wiedzy o Regionie Obra – Warta gdzie dla 3 najszybszych, poprawnych lub najbliższych poprawnej  odpowiedzi ufundowaliśmy świetnie napisaną książkę Dyrektora Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego  Pana Andrzeja Kirmiela  pt. „Międzyrzecz i Ziemia Międzyrzecka, Szkice z Przeszłości (Zielona Góra, 2015)”.

Zarząd LGR Obra – Warta

Przejdź do: formularz konkursowy

Strona internetowa Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego