[toggle title=”Barding” state=”close”]

Jezioro Barding

Położone jest w gm. Sieraków, na obrzeżach wsi Lutom. Dojazd z drogi krajowej nr 92. W Kwilczu skręcamy w prawo do Sierakowa, po ok.3 km we wsi Sośnia kierujemy się w prawo – kierunek Wronki- i w Lutomku w lewo do Lutomia.

Typ jeziora – leszczowy. Jezioro położone jest w zagłębieniu terenu, jego brzegi są dość wysokie, dlatego osłonięte jest od wiatru. W zlewni jeziora przeważają pola uprawne (ok.65 %), 10 % to zabudowania gospodarstw, pozostałą część stanowi teren pokryty drzewostanem liściastym. Jezioro posiada dwa dopływy, jeden z pól, drugi ze wsi, które mają dodatkowy wpływ na eutrofizację zbiornika oraz jeden dopływ do rzeki Ostrzenicy.

Powierzchnia jeziora wynosi 13,9 ha. Średnia głębokość to 7,3, a maksymalna 15,8 m. Maksymalna długość jeziora wynosi 696 m, a szerokość 254 m.

Dno jeziora. Ukształtowanie dna jest dość regularne, z jednym małym głęboczkiem o pow. 0,5 ha i głębokości 15 m. W strefie przybrzeżnej dno dość piaszczyste, głębiej osady organiczne o miąższości 30-80 cm.

Roślinność wynurzona występuje w wąskim i przerywanym pasie osłaniającym ok. 35% linii brzegowej. Dominujące gatunki: trzcina pospolita, pałka wodna, manna mielec oraz pojedyncze skupiska situ.Roślinność zanurzona obejmuje powierzchnię dna do 2 m, głównie wywłócznik i rdestnice.Roślinność pływająca tworzy niewielkie skupiska przy dopływach do jeziora, dominuje grążel żółty i rzęsa trójrowkowa.

Przeźroczystość wody waha się od 70 cm latem do 100 cm wiosną i jesienią. Latem zdarzają się zakwity fitoplanktonu i woda zmienia barwę od brunatnej do ciemno-zielonej.

Gatunki ryb: głównie leszcz i karp, krąp, szczupak, okoń, płoć, węgorz, karaś zł., lin, amur biały, tołpyga, jazgarz. Do końca lat 90-tych w jeziorze prowadzona była hodowla karpia, czego efektem są jeszcze dziś przypadki złowienia dużych okazów karpia.

Warunki do wędkowania z brzegu są bardzo dobre z uwagi na liczne przerwy w pasie roślinności oraz łagodnie opadające stoki jeziora.

Do najatrakcyjniejszych ryb łowionych na wędkę należą: karpie, węgorz, płoć, okoń.

Nazwa dzierżawcy jeziora:

Jeziorowo – Stawowe Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. z siedzibą w Lutomiu

Punkty sprzedaży zezwoleń wędkarskich:

Lutom
SIEDZIBA GOSPODARSTWA Lutom 64 tel. 612952017
Pniewy
Sklep Wedkarski P.Dudziak , ul. Pocztowa 2 Ł tel. 61 29 10 561
Szamotuły
BRICOMARCHE, ul.Zamkowa 7, tel. 61 29 29 630
Pamiatkowo
Sklep spożywczy , P. Sroka, tel. 612914415
Chrzypsko Wielkie
P. Skrzypkowiak Jerzy, ul. Jeziorna 13, tel. 602 444 567
Sieraków
Sklep Wędkarski, ul. Chrobrego 3, tel. 612952204
Sieraków
Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Poznańska 28, tel. 612952868, 663 312 433
Poznań
Polski Związek Wędkarski, tel. 618290534, 618290530
Bytyń
Rybakówka, ul. Jeziorna, tel.603955071 (w okresie 30.04 – 30.09)
Bytyń
Sklep spożywczy P. Czapczyk tel. 61 2918724
(w okresie 1.10 – 29.04)
Zezwolenia na jez. Bytyń sprzedawane są wyłącznie w punktach w m. Bytyń (Rybakówka ,Sklep czynne 01.05. – 30 09 w godz.6 -20).

[/toggle]

[toggle title=”Jezioro Jaroszewskie” state=”close”]

Jezioro Jaroszewskie

Jezioro położone jest w gminie Sieraków, nieopodal miasta. Dojazd z Poznania, drogą Poznań-Szczecin. W Kwilczu skręcamy na Sieraków Wlkp. Jezioro jest dobrze widoczne z drogi.

Typ jeziora – sielawowy. Jezioro położone jest na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Jest typowym zbiornikiem polodowcowym w pagórkowatym terenie, o wysokich brzegach, częściowo zalesionych. Posiada dopływ i odpływ do rzeki Warty. Na wschodnim brzegu jeziora zlokalizowano liczne ośrodki wczasowe i kąpieliska z pomostami i mocno rozwiniętą bazą turystyczno-gastronomiczną. Latem wschodni brzeg tętni życiem, liczne ośrodki przyciągają turystów z całej Polski – miłośników sportów wodnych, grzybobrania i wędkarstwa.

 Powierzchnia jeziora wynosi 92,2 ha. Średnia głębokość wynosi 14,1 m, a maksymalna 35,7 m. Maksymalna długość wynosi 1850 m, a szerokość 1020 m.

 Dno jest silnie zróżnicowane, z trzema głęboczkami, stromo opadającymi stokami i licznymi wypłyceniami. Dno jest silnie pofałdowane, miąższość osadów jest nieznaczna i wynosi średnio 20 cm.

 Roślinność wynurzona porasta wąskim pasem ok. 80 % linii brzegowej, złożona jest głównie z trzciny pospolitej, tataraku, sitowia i pałki wąskolistnej.Roślinność zanurzona pokrywa dno nierównomiernie, obejmując ok. 6 ha jego powierzchni, tworząc podwodne łąki. W wypłyconych partiach jeziora występują: wywłócznik, rdestnice, osoka aloesowa, ramienica.Roślinność o liściach pływających jest rozwinięta głównie w zatokach jeziora i składa się głównie z zespołu grzybienia białego i grążela żółtego.

 Przeźroczystość wody – średnio 1,5m, czasem latem spada do 1 m.

 Garunki ryb:  sieja, sielawa, węgorz, szczupak, okoń, ukleja, lin, karaś złocisty, leszcz, krąp, płoć, wzdręga, jazgarz, kiełb.

 Warunki wędkowania. Do niedawna zbiornik był własnością Technikum Rybackiego w Sierakowie. Od 2009 roku został przejęty przez JSGR w Lutomiu i udostępniony do wędkowania za opłatą.Do najczęściej poławianych ryb należą okazałe leszcze, płocie, okonie oraz sporadycznie duże szczupaki. Zimą można liczyć na piękne okazy okoni spod lodu.Jezioro należy do atrakcyjnych wód wędkarskich z uwagi na zaplecze sportowo-rekreacyjne, dogodny dojazd, liczne pomosty i dość dobre dojścia z brzegu.

 Nazwa dzierżawcy jeziora:

Jeziorowo – Stawowe Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. z siedzibą w Lutomiu

Punkty sprzedaży zezwoleń wędkarskich:

Lutom
SIEDZIBA GOSPODARSTWA Lutom 64 tel. 612952017
Pniewy
Sklep Wedkarski P.Dudziak , ul. Pocztowa 2 Ł tel. 61 29 10 561
Szamotuły
BRICOMARCHE, ul.Zamkowa 7, tel. 61 29 29 630
Pamiatkowo
Sklep spożywczy , P. Sroka, tel. 612914415
Chrzypsko Wielkie
P. Skrzypkowiak Jerzy, ul. Jeziorna 13, tel. 602 444 567
Sieraków
Sklep Wędkarski, ul. Chrobrego 3, tel. 612952204
Sieraków
Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Poznańska 28, tel. 612952868, 663 312 433
Poznań
Polski Związek Wędkarski, tel. 618290534, 618290530
Bytyń
Rybakówka, ul. Jeziorna, tel.603955071 (w okresie 30.04 – 30.09)
Bytyń
Sklep spożywczy P. Czapczyk tel. 61 2918724
(w okresie 1.10 – 29.04)
Zezwolenia na jez. Bytyń sprzedawane są wyłącznie w punktach w m. Bytyń (Rybakówka ,Sklep czynne 01.05. – 30 09 w godz.6 -20).

[/toggle]

Udostępnij