#Kwilcz, 30 kwietnia 2024 r., zrealizowaliśmy kolejne działania przygotowawcze, dotyczące opracowania rybackiej lokalnej strategii rozwoju oraz planu współpracy w regionie Obry i Warty na okres do roku 2027. Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027.

Również w Kwilczu przedstawiliśmy codzienną pracę naszego Stowarzyszenia oraz plany wsparcia dla Gospodarstw Rybackich, Gmin Członkowskich, Przedsiębiorstw, Organizacji Obywatelskich oraz Kół Gospodyń Wiejskich. W ostatnim już konkursie niespodziance trzej laureaci otrzymali kosze pełne produktów regionalnych – pytania konkursowe zostały opracowane przez młodych Rybaków z Zespół Szkół w Sierakowie i nie należały do najłatwiejszych, tym bardziej gratulujemy laureatom.

Dziękujemy za pomoc w organizacji wydarzenia, szczególnie Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji oraz Biblioteka Publiczna, Pani Dyrektor.Magdalenie Jabłońskiej i wszystkim uczestnikom spotkania za aktywny udział i poświęcony czas.

Udostępnij