6 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku odbyło się spotkanie związane z ochroną rzeki Obry, w którym wzięli udział Pan Mirosław Ganecki Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wraz z pracownikami, Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Kierownik zbąszyneckiej oczyszczalni ścieków oraz przedstawiciele LGR Obra – Warta. Spotkanie dotyczyło opracowanego przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu raportu wskazującego na przekroczenia stężenia szkodliwych substancji trafiających do rzeki Obry.  Jakkolwiek raport został przekazany właściwym służbom i urzędom już 1 czerwca 2015 roku, jednakże dopiero teraz po interwencji Wojewody Lubuskiego  sprawa ruszyła z miejsca. Wiemy że zostaną wykonane dodatkowe badania ze strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, że planuje się modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w Zbąszynku, wierzymy że nie będziemy musieli już obserwować brudnych, spienionych i silnie śmierdzących ścieków trafiających do rzeki Obra, stanowiącej przecież jeden z elementów Obszarów Natura 2000.

Ze strony stowarzyszenia sprawę uważamy za zakończoną, z tego miejsca składamy podziękowania Wojewodzie Lubuskiemu Panu Władysławowi Dajczakowi za bardzo szybką interwencję.

Zarząd LGR Obra – Warta

Udostępnij