Wszystkim Zainteresowanym udziałem w konkursie przypominamy o tym, że  po raz 3, w czerwcu wystartuje kolejna edycja Rybackiego Programu Stypendialnego skierowanego do młodych mieszkańców 11 gmin Regionu Obra – Warta uczęszczających do szkół podstawowych (klasy 4-8), szkół gimnazjalnych i średnich. Program jest finansowany głównie ze środków  pozyskanych w ramach 1% zwrotu z podatku PIT oraz pomocy Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Międzyrzeczu. W tegorocznej edycji planujemy przyznać co najmniej 25 nagród regionalnych  w wysokości do 400,00 zł.

O czym warto pamiętać:

  1. Konkurs wystartuje w połowie czerwca i potrwa do końca lipca br.
  2. Wnioski składamy wyłącznie w wersji papierowej, pocztą na adres ul. Strażacka 1, 66-330 Pszczew.
  3. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące składania wniosku i sposobu jego oceny znajdą się na stronie internetowej www.lgrow.pl oraz naszym profilu https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Lokalna-Grupa-Rybacka-Obra-Warta-390538987635134/.
  4. Wszystkich zainteresowanych konkursem prosimy o zwrócenie uwagi na to, że obok zdobytych ocen i udziału w konkursach szkolnych będziemy oceniać również: działalność społeczną i czytelnictwo, udział w uroczystościach związanych z Narodowym Świętem Trzeciego Maja oraz udział w konkursie „Biało Czerwona w Obiektywie” organizowanym przez Klub 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej trwającym do dnia 8 maja br.
  5. Nieobowiązkowe wsparcie Programu Stypendialnego minimalną kwotą co najmniej 1,00 zł, można wpłacać na konto bankowe prowadzone przez GBS Międzyrzecz o numerze 89 83670000 0029 1567 1001 0006.

Powodzenia !

Udostępnij