1 % w Regionie

Od roku 2014 trwa akacja „Zbieramy Byś Mógł Pomóc Innym” wspierająca inicjatywy oddolne – LGR jako Organizacja Pożytku Publicznego w naborze otwartym zaprasza Stowarzyszenia, Parafie oraz Sołtysów do wskazywania celu gromadzenia środków pochodzących z 1 % podatku PIT przeznaczonych następnie na realizację przedsięwzięć zgodnych z celami statutowymi LGR oraz Art. 4. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do tej pory łącznie zebrano 105 564,70 zł, z czego 85 378,05 zł wsparło 76 pomysłów lokalnych, a 20 186,65 zł zasiliło Rybacki Program Stypendialny.

Warto nadmienić, że w ramach programu stypendialnego przyznawane są nagrody najlepszym i najbardziej aktywnym społecznie uczniom szkół podstawowych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – do chwili obecnej wsparto 340 uczniów / uczennic na łączną kwotę 96.183,50 zł i nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa 🙂