piątek , 20 Lipiec 2018
Home / Aktualności / Walne Zebranie Członków – 27 czerwca 2018 r.

Walne Zebranie Członków – 27 czerwca 2018 r.

Zgodnie z § 16 ust. 3 oraz § 17 ust. 5. pkt 5.3 Statutu Stowarzyszenia LGR Obra – Warta Zarząd Stowarzyszenia LGR Obra – Warta zwołuje Walne Zebranie Członków. Posiedzenie rozpocznie się w dniu 27 czerwca 2018 roku (środa) o godz. 17:00 w Karczmie KUŹNIAK MŁYN w Radgoszczy.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i powitanie przybyłych.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z realizacji zadań w roku 2017.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej, dotyczącego roku 2017.
5. Informacje Zarządu dotyczące:
a. akcji 1 % pn. „Zbieramy Byś Mógł Pomóc Innym” – edycja 2017/2018
b. rybackiego Programu Stypendialnego – edycja 2017.
c. funkcjonowania schroniska młodzieżowego w Pszczewie.
d. finału Piosenki Patriotycznej pod nazwą „NIEPODLEGŁA 2018”,
e. przygotowanie do I Rowerowego Rajdu Nadobrzańskiego z historią w tle.
6. Rozpatrzenie zasadności zmiany siedziby stowarzyszenia, w celu usprawnienia działań administracyjnych.
7. Sprawy członkowskie.
8. Wolne wnioski i dyskusja.
9. Zakończenie obrad.

Zarząd LGR Obra – Warta

Wszelkie pytania proszę kierować na adres biuro@lgrow.pl.

Kamil Sieratowski

Sprawdź także

Startuje Rybacki Program Stypendialny 2016 – 2022 (3 edycja)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta ogłasza 3 edycję Rybackiego Programu Stypendialnego na lata …