środa , 25 Kwiecień 2018
Home / Stowarzyszenie / Dołącz do nas

Dołącz do nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta działa głownie dzięki społecznej pracy członków reprezentujących 3 sektory tj.  społeczny  (osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, parafie), publiczny, gospodarczy (rybaków, rolników i przedsiębiorców). Dzięki wielu różnorodnym inicjatywom podejmowanym przez naszych członków stowarzyszenie posiada ugruntowaną pozycję na terenie 11 gmin i w gminach ościennych, gdzie koncentrujemy swoje działania. Stowarzyszenie jest w fazie rozwoju, do końca roku 2017 zamierzamy zrzeszać około 500 członków reprezentujących wszystkie sektory i różnorodne środowiska lokalne. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania deklaracji członkowskich i przesłania ich do jednego z naszych biur, gdzie zgodnie ze Statutem zostaną przedłożone Zarządowi* do rozpatrzenia.

Do pobrania:

Deklaracja sektor gospodarczy

Deklaracja sektor społeczny – osoba fizyczna

Deklaracja sektor społeczny – osoba prawna

* – do zarządu w oparciu o § 17, pkt 5, ppkt 5.1 Statutu należy przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.