czwartek , 14 Grudzień 2017

Aktualności

Nowa kadencja władz LGR Obra – Warta

29 czerwca br. Walne Zebranie Członków wybrało członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, którzy będą pełnili swoje funkcje do roku 2020. Członkami Zarządu zostali Bernard Dorożała (prezes), Ewa Walkowska (Wiceprezes), Jerzy Bielak (Sekretarz), Kamil Sieratowski (Skarbnik), Stanisław Wittchen, Jan Antosiak, Jan Drobnik, Marcin Pacia, Kazimierz Kowalczyk oraz Józef Jęcz. Członkami Komisji  …

Czytaj więcej »

Walne Zebranie Członków – 29 czerwca 2017 r.

Zgodnie z § 16 ust. 3 oraz § 17 ust. 5. pkt 5.3 Statutu Stowarzyszenia LGR Obra – Warta Zarząd Stowarzyszenia LGR Obra – Warta zwołuje Walne Zebranie Członków. Posiedzenie rozpocznie się w dniu 29 czerwca 2016 roku (czwartek) o godz. 17:00 w Karczmie KUŹNIAK MŁYN w Radgoszczy. Proponowany porządek …

Czytaj więcej »

Startuje Rybacki Program Stypendialny 2016 – 2022 (2 edycja)

Już w czerwcu wystartuje 2 edycja Rybackiego Programu Stypendialnego skierowanego do młodych mieszkańców 11 gmin Regionu Obra – Warta uczęszczających do szkół podstawowych (klasy 4-6), szkół gimnazjalnych i średnich. Program jest finansowany głównie ze środków  pozyskanych w ramach 1% zwrotu z podatku PIT oraz pomocy Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Międzyrzeczu. …

Czytaj więcej »

Rekrutacja do Technikum Rybackiego w Sierakowie

W imieniu Zarządu LGR Obra – Warta informujemy, że każdy nowy uczeń 1 roku klasy rybackiej Technikum Rybackiego w Sierakowie, który będzie kontynuował naukę w październiku 2017 roku otrzyma jednorazowe wsparcie z Rybackiego Programu Stypendialnego w wysokości 500,00 zł. Bernard Dorożała Kamil Sieratowski Więcej na temat rekrutacji: strona internetowa ZS …

Czytaj więcej »

Trwa kontrola efektów pracy Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego

W czwartek 27 kwietnia br. przedstawiciele Stowarzyszenia rozpoczęli kontrolę dokumentów zgromadzonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego dla sprawy związanej z umową 00004-6173-SW1500001/15 z dnia 18 lutego 2015 r., w ramach której urzędnicy pod kierownictwem Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego (reprezentującego PSL) od 2 lat próbują bezprawnie i z dużą determinacją wyegzekwować od …

Czytaj więcej »

Nadal walczymy o nasze 16 milionów złotych !

Zarząd Stowarzyszenia LGR Obra – Warta informuje o złożeniu skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok z dnia 2 marca 2017 roku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (sygn. akt III SA/Po 883/16), który został wydany w oparciu o analizę niepełnej dokumentacji konkursu oraz bez uwzględnienia stanowiska Zarządu LGR Obra …

Czytaj więcej »

Pamiętajcie o PITach do 30 kwietnia

Pamiętajcie, PITy rozliczamy do 30 kwietnia – po tym terminie trzeba będzie jechać do Urzędu Skarbowego po mandat, co pomimo uprzejmości urzędnika może nie byc przyjemne 😉, przy okazji zachęcamy do wsparcia któregoś z tegorocznych pomysłów ….. Przejdź do: informacja o uczestnikach akcji w roku 2017  

Czytaj więcej »

Złożyliśmy zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa przez urzędników marszałkowskich w Poznaniu

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta uprzejmie informuje o złożeniu zawiadomienia  o  uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa w toku postępowania prowadzonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego – Komisję ds. wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” …

Czytaj więcej »